Sipariş oluşturma

post
https://backlinksitesi.com/api/orders
/new.php
Sipariş oluşturun
packages parametresi aşağıdaki gibi gönderilecek:
{
"packages": [
{
"package": "package name (e.g: Haber Sitesi Makale Backlink)",
"extra_services": "extra services name (e.g: Ücretsiz bir makale hazırla)",
"count": "integer",
"price": "string"
}
// Birden fazla paket, extra servis gönderilebilir. Gönderim sonrası her bir sipariş
// ayrı ayrı işlenir.
]
}

PHP Örnek Kod

$keywords = "example 1, example 2, example 3, ...";
$domain = "https://ornek1.com\nhttps://ornek2.com\nnhttps://ornek3.com";
$packages = array(
array(
"package" => "Haber Sitesi Makale Backlink",
"extra_services" => "Ücretsiz bir makale hazırla",
"count" => 10,
"price" => "10 TL"
),
array(
"package" => "Haber Sitesi Makale Backlink",
"extra_services" => "Ücretsiz bir makale hazırla",
"count" => 10,
"price" => "10 TL"
)
);
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://backlinksitesi.com/api/orders/new.php");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$fullPostData = array(
'domain' => $domain,
'keywords' => $keywords,
'packages' => json_encode($packages)
);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $fullPostData);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'x-user-email: xxx',
'x-user-password: xxx'
));
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); EĞER LOCALHOSTTA DENİYORSANIZ YORUM SATIRINDAN ÇIKARIN
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$json = json_decode($result, true);
print_r($json); // Dönülen JSON'u yazdırıyoruz. Sipariş bilgileri $json["order"]