Sipariş oluşturma

Sipariş oluşturun

POST https://backlinksitesi.com/api/orders/new.php

Request Body

NameTypeDescription

keywords*

String

Virgül ile ayırılmalıdır

domain*

String

Alt alta (\n) yazılmalıdır.

packages*

Array

Aşağıda yer almaktadır.

{
 "message": "message",
 "status": "failure",
 "code": "400"
}

packages parametresi aşağıdaki gibi gönderilecek:

{
 "packages": [
  {
   "package": "package name (e.g: Haber Sitesi Makale Backlink)",
   "extra_services": "extra services name (e.g: Ücretsiz bir makale hazırla)",
   "count": "integer",
   "price": "string"
  }
  // Birden fazla paket, extra servis gönderilebilir. Gönderim sonrası her bir sipariş
  // ayrı ayrı işlenir.
 ]
}

PHP Örnek Kod

$keywords = "example 1, example 2, example 3, ...";
$domain = "https://ornek1.com\nhttps://ornek2.com\nnhttps://ornek3.com";
$packages = array(
  array(
    "package" => "Haber Sitesi Makale Backlink",
    "extra_services" => "Ücretsiz bir makale hazırla",
    "count" => 10,
    "price" => "10 TL"
  ),
  array(
    "package" => "Haber Sitesi Makale Backlink",
    "extra_services" => "Ücretsiz bir makale hazırla",
    "count" => 10,
    "price" => "10 TL"
  )
);
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://backlinksitesi.com/api/orders/new.php");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$fullPostData = array(
  'domain' => $domain,
  'keywords' => $keywords,
  'packages' => json_encode($packages)
);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $fullPostData);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
  'x-user-email: xxx',
  'x-user-password: xxx'
));
// curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); EĞER LOCALHOSTTA DENİYORSANIZ YORUM SATIRINDAN ÇIKARIN
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$json = json_decode($result, true);
print_r($json); // Dönülen JSON'u yazdırıyoruz. Sipariş bilgileri $json["order"]

Last updated